CZYSZCZENIE SUCHYM LODEM

Czyszczenie suchym lodem to mało inwazyjna, innowacyjna metoda strumieniowa, w której jako czynnika roboczego używa się granulatu suchego lodu. Dzięki bardzo wysokiej wydajności, skuteczności działania i braku zanieczyszczeń, czyszczenie suchym lodem powoli wypiera dotychczasowe metody czyszczące, takie jak obróbka strumieniowa piaskiem, szkłem bądź czyszczenie przy użyciu agresywnych środków chemicznych. Urządzenie do czyszczenia suchym lodem z ang. “iceblaster” wykorzystuje silnie skompresowane powietrze, które dzięki specjalnej dyszy rozpędza granulki suchego lodu do prędkości powyżej 500 km/h. Powstała energia kinetyczna w połączeniu z niską temperaturą granulatu (- 78,5°C) powoduje utratę elastyczności oraz pękanie powłoki zanieczyszczenia. Rozpędzone cząstki suchego lodu wdzierają się w powstałe szczeliny i tam przechodzą ze stanu stałego w gazowy. Proces ten powoduje odspajanie zabrudzenia, jednak nie uszkadza (nawet wyjątkowo delikatnych) powierzchni. Umożliwia też czyszczenie materiałów wrażliwych na korozję i kontakt z wodą.

  

  •  jest metodą, która nie ściera, nie zagraża pożarem ani porażeniem prądem; 
  • jest ekologicznie odpowiedzialne i nie zawiera żadnych substancji zanieczyszczających, takich jak rozpuszczalniki czy materiał ścierny;  
  •  jest czystą metodą, zaaprobowaną do stosowania w przemyśle spożywczym;  
  •  pozwala czyścić większość urządzeń na miejscu, bez demontażu;  
  •  może być stosowane, nie uszkadzając części elektrycznych i mechanicznych, i nie zagraża pożarem;  
  •  może być stosowane do usuwania pozostałości produkcyjnych, środków antyadhezyjnych, substancji zanieczyszczających, farb, olejów i warstw organicznych;  
  •  może być na tyle delikatne, aby usuwać z książek uszkodzenia wywołane przez dym, lub na tyle intensywne, aby usuwać żużel z narzędzi;  
  •  może być stosowane w wielu ogólnych zastosowaniach czyszczenia.  
  •  idealnie nadaje się do czyszczenia instalacji przemysłowych po pożarach. 

Posiadamy wywalifikowaną kadrę pracowniczą i konkurencyjne ceny.  
Gdyby pojawiły się pytania z Państwa strony, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.